No Dig Solutions

Wij zijn een ervaren expert in het oplossen van problemen bij plaatsing van ondergrondse leidingen. Soms volstaan conventionele graaftechnieken bij dergelijke werken niet. Dit kan veroorzaakt worden door plaatsgebrek of omgevingen die volledig zijn aangelegd en afgewerkt. Op sommige plaatsen gebeurt het dat er zich teveel kabels, leidingen... in de grond bevinden.

Iedere situatie is anders maar wordt door onze experts zorgvuldig geanalyseerd. In bepaalde gevallen van "moeilijk grondverzet", ontworpen onze mensen speciaal daartoe aangepaste graafmachines en toebehoren.

Om bij dergelijke problemen uw leidingen veilig en efficiënt te installeren, investeerde De Witte - Vandecaveye in 2 nieuwe technieken nl.:

- Vacumor revolutionaire zuigtechniek.

- Gestuurde boringen.

Voor al uw vragen kan u contact opnemen met Jeroen Tange:

Jeroen@dewittevdc.be - 0491 37 13 90