Dewitte-Logo+.svg

24/7 beschikbaar voor klanten:  0490 42 72 88

Ploegbaas Spoorwegtechnieken

Functieomschrijving:

 • Uitvoeren grond- en kabelwerken volgens projectplan.
 • Uitvoeren van de specifieke deelprojecten opgelegd door de werfleider.
 • Uitvoeren LMRA bij elke start van iedere aard van werkzaamheden.
 • Dagdagelijkse communicatie met de werfleider alvorens de werkzaamheden aan te vangen.
 • Verantwoordelijk voor de ploeg en materialen in zijn bestelwagen:
  - Verantwoordelijk voor alle gerief en materialen in zijn bestelwagen.
  - Verantwoordelijk dat alle gerief en materiaal voor het uivoeren van een deelproject mee is naar de werf. Het is de taak van de ploegbaas om mee te helpen denken met de werfleider als bepaalde materialen of gerief nodig zijn om een bepaalde opdracht uit te voeren.
  - Verantwoordelijk om de schade aan een bepaald stuk te melden pers sms of email aan de atelierverantwoordelijke. Hij is verantwoordelijk om een vervangstuk te vragen of het herstelde stuk terug mee te geven.
 • Bij het beëindigen van een shift (dag-nacht), met de ploegbaas een email of sms sturen naar de werfleider met:
  - Eventuele problemen.
  - Is de opdracht goed (of minder goed) uitgevoerd.
  - Zijn er eventuele restpunten die niet voltooid zijn en die nog moeten gebeuren.
  - Melden van schade aan de verantwoordelijken.
 • Aansturen van, en dagdagelijkse leiding voer het eigen team.
 •  Verantwoordelijk voor het invullen van de dagverslagen, Dit volgens de gegeven instructies bij dit document. Deze dagverslagen moeten bezorgd worden aan de verantwoordelijke werfleider.
 • Geven van specifieke opdrachten aan de medewerkers.
 • Er voor zorgen dat iedere medewerker de algemene regels correct nageleefd:         
  - Badgen op iedere werf voor werfregistratie.
  - Correct gebruik van bedrijfsbadge systeem voor uurregistratie.     
  - Er voor zorgen dat de eetpauzes binnen de toegelaten tijd verlopen.
 • Regelmatige communicatie met de personeelsdienst om absenties en onregelmatigheden te melden.
 • Bij afwezigheid aanduiden wie zijn plaatsvervanger is, ongeacht de tijdsduur. De ploegbaas dienst dan ook de plaatsvervanger in te lichten over de uit te voeren werken.
 • Melden van (bijna-)ongevallen/incidenten aan de ploegbaas en de VGM-Functionaris;
 • Meewerken aan onderzoek van (bijna-)ongevallen/incidenten;
 • Melden van gevaarlijke en onveilige toestanden aan de ploegbaas en de VGM-Functionaris.

 • Aanwezig zijn op, en medewerking verlenen aan toolboxmeetings.

 • Opvolgen van de richtlijnen gegeven door de VGM-Functionaris.

 • Naleven van de interne veiligheidsregels en de veiligheidsregels van de opdrachtgever.

 • Hulp bieden waar mogelijk bij een ongeval.

 • Naleven van het arbeidsreglement.

 • Op juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke producten, vervoermiddelen en andere arbeidsmiddelen.

 • Specifieke veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken.

 • Op juiste wijze gebruik maken van de ter beschikking gestelde PBM’s, er zorg voor dragen en deze na gebruik weer opbergen.

 • Sorteren van afval volgens vooropgestelde procedure(s).

 • Selectief verzamelen van afval.

Kwalificaties en ervaring(en):

 

 • Voldoende technische- en materiaalkennis. 
 • Relevante ervaring in een soortgelijke functie en sector.
 • VOL-VCA.
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Leidinggevende capaciteiten.
 • Organisatorische aanpak en probleemoplossend vermogen.
 • Communicatief.
 • Stressbestendig.
 • Communiceren en opvolgen van de werk- en veiligheidsinstructies.
 • Flexibel.

Aanbod:

Wij bieden u een uitdagende job binnen een ambitieuze en steeds groeiende onderneming.

Voor verdere informatie of bij interesse, contacteer Ann De Foer: 051 46 65 27 - dewitte@dewittevdc.be

Interesse in deze job? Vul je gegevens in en wij contacteren u binnenkort.