Permanentie enkel dringende zaken / interventies 24/7:  0490 42 72 88

Dewitte-Logo+

Contact kantooruren: 051 46 65 27

Werken ter hoogte van L78 - Bas├Ęcles

Volgende werken werden uitgevoerd te Basècles:
- Uitbreken oude perron.
- Heraanleg taluds.
- Spoor- en overweg vernieuwen.
- Plaatsen drainagebakken.
- Bovenleiding aanpassen naar nieuwe situatie.
- Ontbossen omgeving.