Permanentie enkel dringende zaken / interventies 24/7:  0490 42 72 88

Dewitte-Logo+

Contact kantooruren: 051 46 65 27

Landmeetkunde

Sinds 2017 neemt De Witte - Vandecaveye het landmeten op in eigen beheer. Hierdoor kunnen ze aan de flexibiliteit voldoen die wordt verwacht van de opdrachtgevers. Zowel in de voorbereiding, uitvoering als oplevering komt het van pas om op deze manier kort op de bal te spelen.

Met aangepaste apparatuur en software kunnen projecten afgeleverd worden zoals verwacht wordt door de opdrachtgever.