Permanentie enkel dringende zaken / interventies 24/7:  0490 42 72 88

Dewitte-Logo+

Contact kantooruren: 051 46 65 27

Missie en Visie

Beleidsverklaring De Witte-Vandecaveye

Het doel van het beleid van De Witte – Vandecaveye BV is om op een constructieve wijze al onze projecten te realiseren

 • Volgens de gestelde eisen van de klant, wet- en regelgeving en andere opgelegde eisen rond veiligheid, gezondheid en milieu,
 • binnen de vooropgestelde timing,
 • met een maximale rentabiliteit,
 • en dit op een gecontroleerde wijze op het vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Onze MISSIE: Waarom bestaan we?
Aanbieden van totaaloplossingen voor mobiliteits- en energie infrastructuur.
 

Onze VISIE: Waarvoor staan we?
We willen een betrouwbare, flexibele en toegankelijke partner zijn die op een duurzame en innovatieve manier mobiliteits- en energie-infrastructuur realiseert voor iedereen, dit met aandacht voor veiligheid en globale omgeving.
 

Continue verbetering is de rode draad doorheen het opgestelde managementsysteem dat aan de basis ligt om dit te realiseren en als doel heeft om al onze gemotiveerde medewerkers aan te zetten hun kennis aan te wenden om onze projecten uit te voeren met de hoogste graad op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Om dit te kunnen bereiken, ligt de nadruk op:

 • Het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid;
 • het vergroten van de kennis en ervaring die bij werknemers in de organisatie aanwezig zijn; In eerste instantie door opzetten van eigen opleidings- verwachtingsmatrix
 • een duurzame relatie aan te gaan met zowel onze klanten, leveranciers, onderaannemers en andere belanghebbenden;
 • het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
 • het bieden van een raamwerk voor het bepalen en bijsturen van kwaliteitsdoelstellingen en continu verbeteren;
 • het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen;
 • het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en organisatie;
 • het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werkmethodiek bij elke opdracht tot zijn recht komt en bijdraagt aan het succes van de opdracht;
 • het op een gestructureerde manier beheersen van veranderingen;
 • het leveren van producten en diensten conform de gestelde eisen en focus op zo min mogelijke risico’s en zoveel mogelijk kansen;
 • Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade door het vermijden van onveilige situaties en onnodige risico’s.
 • Als onderneming blijvend zoeken en investeren in nieuwe technieken en methodes waarbij automatisering, digitalisatie, uniformiteit met data de uitgangspunten zijn tot grote traceerbaarheid van gegevens, vereenvoudiging van werkmethodes, reduceren van spoorbetredingen waarbij het ecologisch aspect van kapitaal belang is. Kortom hogere veiligheid en minder inspanningen met een beter, herbruikbaar resultaat als gevolg.

Hierbij zorgen wij voor voldoende mensen, middelen, infrastructuur en ondersteuning. Ook een open en duidelijke communicatie doorheen de organisatie maken dit mogelijk.

Wij rekenen op de intensieve medewerking en de persoonlijke betrokkenheid van iedereen in de onderneming om dit beleid te doen slagen, zodat wij steeds kunnen streven naar continue verbetering op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Wingene, 02/11/2022                                    De Witte Jan                                      De Witte Paul

                                                                              Zaakvoerders De Witte – Vandecaveye BV