Dewitte-Logo+

24/7 beschikbaar voor klanten:  0490 42 72 88

Missie en Visie

Beleidsverklaring De Witte-Vandecaveye

Het doel van het beleid van De Witte – Vandecaveye bv is om op een constructieve wijze al onze projecten te realiseren

 • volgens de gestelde eisen van de klant, wet- en regelgeving en andere opgelegde eisen rond milieu en veiligheid,
 • binnen de vooropgestelde timing,
 • met een maximale rentabiliteit,
 • en dit op een gecontroleerde wijze op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Continue verbetering is de rode draad doorheen het opgestelde managementsysteem dat aan de basis ligt om dit te realiseren en als doel heeft om al onze gemotiveerde medewerkers aan te zetten hun kennis aan te wenden om onze projecten uit te voeren met de hoogste graad op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Om dit te kunnen bereiken, ligt de nadruk op:

 • het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid;
 • het vergroten van de kennis en ervaring die bij werknemers in de organisatie aanwezig zijn; In eerste instantie door opzetten van eigen opleidings- verwachtingsmatrix
 • een duurzame relatie aan te gaan met zowel onze klanten, leveranciers, onderaannemers en andere belanghebbenden;
 • het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
 • het bieden van een raamwerk voor het bepalen en bijsturen van kwaliteitsdoelstellingen en continu verbeteren;
 • het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen;
 • het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op vlak van kwaliteit, VGM en organisatie;
 • het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werkmethodiek bij elke opdracht tot zijn recht komt en bijdraagt aan het succes van de opdracht;
 • het op een gestructureerde manier beheersen van veranderingen;
 • het leveren van producten en diensten conform de gestelde eisen en focus op zo min mogelijke risico’s en zoveel mogelijk kansen;
 • Het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade door het vermijden van onveilige situaties en onnodige risico’s.
 • Als bedrijf blijvend zoeken en investeren in nieuwe technieken en methodes  waarbij automatisering, digitalisatie, uniformiteit met data de uitgangspunten zijn tot grote traceerbaarheid van gegevens, vereenvoudiging van werkmethodes, reduceren van spoorbetredingen waarbij het ecologisch aspect van kapitaal belang is. Kortom hogere veiligheid en minder inspanningen met een beter, herbruikbaar resultaat als gevolg.

Hierbij zorgen wij voor voldoende mensen, middelen, infrastructuur en ondersteuning. Ook een open en duidelijke communicatie doorheen de organisatie maken dit mogelijk.

Wij rekenen op de intensieve medewerking en de persoonlijke betrokkenheid van iedereen in het bedrijf om dit beleid te doen slagen, zodat wij steeds kunnen streven naar continue verbetering op gebied van VGM en Kwaliteit.

Wingene, 16/09/2021

 

 

De Witte Jan                                                                     De Witte Paul

Zaakvoerders De Witte – Vandecaveye bv