Dewitte-Logo+

24/7 beschikbaar voor klanten:  0490 42 72 88

Algemene grondwerken

Eens een perceel bouwrijp is kan het terrein ingericht worden.

 Waarvoor kunt u  bij ons terecht?

  • Aanleg van opritten en parkings
  • Plaatsen van keerwanden
  • Terreinen voorzien van verhardingen (zoals asfalt, beton, …)
  • Plaatsen van structurele elementen (zoals borduren, watergreppels, watergoten, … )