Permanentie enkel dringende zaken / interventies 24/7:  0490 42 72 88

Dewitte-Logo+

Contact kantooruren: 051 46 65 27

Bovenleiding

Onderdeel van: Spoorwegtechnieken

Ons Belgische spoornet telt in totaal meer dan 5.800 km bovenleiding. Bij De Witte-Vandecaveye hebben we ons enkele jaren geleden ook toegelegd op de werken aan die bovenleiding van treinsporen, dit naar zowel plaatsen van nieuwe bovenleidingen, aanpassingen aan bestaande installaties of vervanging/herstellingswerken.
Met dit laatste grote spooronderdeel zijn we als familiebedrijf in staat om totale spoorprojecten volledig in eigen beheer uit te voeren. We zetten hiermee sterk in op projecten, waar alle spoordisciplines samen komen, dus spoorbouw, seininrichting en bovenleiding.
Gezien we alle mensen en middelen, samen met ons ondersteunde transport, in eigen beheer hebben kunnen we zeer kort op de bal spelen en ons zeer flexibel opstellen naar onze klanten toe.

De werken in bovenleiding voeren we veelal rechtstreeks uit voor de opdrachtgever, welke meestal Infrabel of TUC Rail zijn.
Daarnaast werken we ook vaak in opdracht van andere burgerlijke bouwkunde of spooraannemers en voeren wij autonoom het onderdeel bovenleiding uit. Ook zijn we een belangrijke schakel geworden in onze eigen grote spoor- en kabelprojecten waar we uiteraard graag onze krachten bundelen om totaalprojecten aan te bieden.