Dewitte-Logo+.svg

24/7 beschikbaar voor klanten:  0490 42 72 88

Werfleider Bovenleiding

Doel van de functie :

Het concreet maken van de projectlijnen die de projectleider uitzet.  Verantwoordelijk voor het montagewerk van de bovenleidingen,  monteren, demonteren en verwisselen van delen van de bovenleiding. palen en draden. Funderingswerk, grondwerk en betonwerk, en tevens ook voor de algemene organisatie van de werf : ervoor zorgen dat de ploegen duidelijk en tijdig weten wat er van hen verwacht wordt, dat er voldoende personeel en materiaal is.  Instaan voor het operationeel contact met het bestuur.

Concrete verantwoordelijkheden/taken :

 • Tav de projectleider
  • Dagelijkse communicatie over de vooruitgang van de werf
  • Technische plannen vertalen naar (detail)planning.
  • Bijwonen van plannings- en infovergaderingen bij De Witte VDC
  • Onderzoeken klachten en (bijna) ongevallen en incidenten en melden aan PL/preventieadviseur
  • Voorbereiden van werkinstructies voor de ploegen, overzichtstabellen, materiaallijsten, werfzones uitzoeken en opstellen, controle materiaal en materieel,…
 • Tav de ploegbaas
  • Mee helpen met de werkstrategie. 
  • Aansturen/ondersteunen van de ploegbaas in zijn dagelijkse werkzaamheden.
   • Dagelijkse communicatie.
   • Ter beschikking stellen uitvoeringsplannen, procedures, instructies, veiligheidsvoorzieningen, klim klip plannen, afvalbeleid,…
   • Controle op het naleven van de afspraken rond veiligheid (intern/opdrachtgever), juist gebruik van machines, werkplekinspecties, gevaarlijke producten, …
  • Wekelijkse controle op dagverslagen en die wekelijks aan administratie bezorgen.
  • In samenspraak met de planningsdienst ervoor zorgen dat alle materiaal en personeel tijdig aangevraagd is en ter plaatse is.
  • Correct gebruik van het badge systeem
  • Op werven waar geen ploegbaas aangesteld is, diens rol overnemen: aansturen van ploegen, melden afwezigheden, annulaties, bijna incidenten,…
  • Verantwoordelijk aanspreekpunt op de werf naar de klant toe
  • Geregeld de werf bezoeken naar aanleiding van voorbereiding, tijdens de werken en achteraf voor controles.
  • Toezien op afval sorteren.
 • Tav de klant
  • Aanspreekpunt van de klant op operationeel niveau
  • Verzamelen technische uitvoeringsgegevens van de werf.
  • Maken van rondgang + fotoverslag
  • Bij wonen werf- en veiligheidsvergaderingen inclusief maken van verslag.
 • Tav het bedrijf
  • Naleven arbeidsreglement
  • Op juiste wijze gebruikmaken van de ter beschikking gestelde PBM’s, er zorg voor dragen en deze na gebruik weer opbergen.
  • Regelmatig weekend en nachtwerk om de ploegen in het werk te steken en om er bij te zijn op kritische momenten.

Voor verdere informatie of bij interesse, contacteer Ann De Foer: 051 46 65 27 - dewitte@dewittevdc.be

Interesse in deze job? Vul je gegevens in en wij contacteren u binnenkort.